Александр Сумароков — Царица Севера въ пространномъ оризонте

Царица Сѣвера въ пространномъ оризонтѣ,
Гонящая враговъ на сушѣ и на понтѣ,
Являющая имъ по правосудью гнѣвъ,
Подъ сѣнью милости здѣсь держитъ росскихъ дѣвъ.

Оцените статью
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments